Kutatások, vizsgálatok

Kutatások, vizsgálatok

2016

Külhoni fiatal magyar vállalkozók éve – Helyzetfeltárás a határon túli területeken. Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közreműködésével. Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ alvállalkozójaként

2015-16

Közreműködés a „A területi tőke nemzetközi és magyarországi jellemzői, szakpolitikai alkalmazása” kutatási projekt Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Publikációs és Kutatási Programja keretében55/2015. (04.16.) számú kuratóriumi határozattal támogatva.  Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány megbízásából

2012

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából „A Balaton Régió jelene és jövője Társadalmi – gazdasági – vízügyi helyzetkép” című tanulmány és megalapozó kutatás elkészítése. (EU-LAKES Projekt keretében)

http://www.balatonregion.hu/eulakes

A vidéki munkahelyteremtés és közösségfejlesztés régi-új útjai – szociális szövetkezetek és falugazdaságok” munkacímű kutatás és kézikönyv elkészítése. Megbízó: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

A be nem jelentett foglalkoztatás mértéke és szerkezete, hatása a hivatalos foglalkoztatási-munkanélküliségi adatokra” című TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 kutatás részvizsgálatai. Projektgazda és megbízó: MTA-KTI.

2011

Elemzői vizsgálat és módszertani ajánlások megfogalmazása: hogyan járulhatnak hozzá az ágazati megfogalmazások a versenyképességhez?” című vizsgálat. Megbízó: Foglalkoztatási Hivatal

Gazdasági potenciál felmérése az alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatottságának növelése érdekében.” Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Integrált Fejlesztési Osztályának megbízásából.

2010

Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok értékelése” Megbízó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete.

http://www.econ.core.hu/file/download/ktik14/ktik14_book.pdf