Letölthető tanulmányaink

2016

Kabai Gergely – Szabó Pál: A hazai fejlesztéspolitika és térszervezés kapcsolódási pontjai az uniós csatlakozást követően. Közép-Európai Közlemények. 9. évfolyam 32. szám (2016/1. szám) 7-22.
http://vikek.hu/wp-content/uploads/2017/03/KEKNo322016.1.sz%C3%A1m.pdf

2015

Németh Nándor: Közösségi gazdálkodás: kulcs a kistelepülések életben maradásához. In Vigília, 2015. (80. évf.) 11. sz. 822. old.
http://vigilia.hu/node/Vigilia_2015_11_facsimile.pdf

2014

Kabai Gergely: A balatoni regionalizmus jellemzői és ösztönzői. In.: IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014. Konferenciakötet PTE Doktorandusz Önkormányzat. Pécs.
http://www.phdpecs.hu/userfiles/fajlok/idk_conference_book_2015.pdf

Kabai Gergely: A Balaton-térség kohéziójának problémái és hatása a területi folyamatokra. In: Schaub Anita – Dr. Szabó István (szerk.): III. Interdiszciplináris Konferencia 2014. Konferenciakötet PTE Doktorandusz Önkormányzat. Pécs. 1037-1050.
http://www.phdpecs.hu/userfiles/fajlok/idk_conference_book_2014.pdf

Kabai Gergely: A balatoni társadalom kohéziójának kérdései. Területi Statisztika. 2014. július 54. évfolyam 4. szám.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2014/04/kabai.pdf

Domokos Veronika – Kocsis Attila – Németh Nándor: A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban. In Esély : társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, 2014. (25. évf.) 6. sz. 20-38. old.
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_6/2014-6_1-2_domokoskocsisnemet_mozgo_jatszoter.pdf

2013

Kabai Gergely: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mozgástere a fejlesztéspolitika rendszerében 2006-2012 között. DETUROPE – THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM. 2013. Vol.5 Issue 2.
http://www.deturope.eu/img/upload/content_87170801.pdf

Czibik Ágnes – Fazekas Mihály – Németh Nándor – Semjén András – Tóth István János: Munkaerő-keresleti előrejelzés vállalati várakozások alapján. Két vállalati adatfelvétel tanulságai. In Közgazdasági szemle, 2013. (60. évf.) 2. sz. 189-223. old.
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00200/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2013_02_189-223.pdf

2012   

Kabai Gergely – Keller Judit – Németh Nándor: Kistérségi fejlesztések In: Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk.): A foglalkoztatáspolitika két évtizede 1990-2010. OFA – MTA-KTI – Budapest Szakpoltikai Elemző Intézet.
http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf

2011

Németh Nándor (szerk.): A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. Esettanulmányok. MTA-KTI Könyvek 14. Budapest, 2011.
http://www.econ.core.hu/file/download/ktik14/ktik14_book.pdf

Sáriné Csajka Edina – Csizmadiáné Czuppon Viktória – Németh Nándor: Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári Egyetem és a Tamási kistérség között. In Képzés és gyakorlat, 2011. (9. évf.) 1-2. sz. 135-143. old.
http://epa.oszk.hu/02600/02641/00002/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2011_01-02_135-143.pdf

Németh Nándor: A hazai kistérségek versenyképességéről és versenyképességi besorolásáról. In Területi statisztika, 2011. (14. (51.) évf.) 5. sz. 557. old.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2011/05/terstat1105.pdf

2010

Herczeg Béla – Németh Nándor: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás együttműködési programja. In Falu Város Régió, 2010. 2-3. sz. 58-61. old.
https://www.nth.gov.hu/hu/media/download/238

Németh Nándor: Múltidézés : a Területi Statisztika a hetvenes évtizedben. In Területi statisztika, 2010. (13. (50.). évf.) 3. sz. 235-254. old.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/03/nemeth.pdf

2009

Németh Nándor – Csite András – Jakobi Ákos: Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon. In Területi statisztika, 2009. (12.(49.) évf.) 6. sz. 615. old.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2009/06/terstat0906.pdf

2007

Németh Nándor – Kiss János Péter: Megyéink is kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága. In Területi statisztika, 2007. (10.(47.) évf.) 1. sz. 20. old.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2007/terstat0701.pdf

Németh Nándor: Az autópályák és a területi fejlődés kapcsolata. In
Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet, 2007. (42. évf. ) 4. sz. 499-516. old.
http://www.mzsk.hu/szemle/szemle-evfolyam/2007/

2001

Nemes Nagy József – Jakobi Ákos – Németh Nándor: A jövedelmegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői. In Statisztikai szemle, 2001. (79. évf.) 10-11. sz. 862-884. old.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2001/2001_10-11/2001_10-11_862.pdf